Products - Brake Pedal & Linkage - Yamaha

Brake pedal spring (10/Pkg) - 4332
Used on: G1, G2, G5, G8, G9, G11, G14, G16, G19, G... >>
Item#: 4332
€ 68.84
Drivers side brake cable. 43-1/2" long - 9366
Used on: Yamaha G22. G&E, 2003-up.
Item#: 9366
€ 42.42
Brake cable. 39-3/4" long - 6874
Used on: Yamaha G29. Electric, 2007.
Item#: 6874
€ 107.43
Passenger side brake cable. 53-1/2 long - 4291
Used on: Yamaha G8, G14, G16, G19 & G20. G&E
Item#: 4291
€ 56.22
Passenger side brake cable. 51-1/8" long - 9367
Used on: Yamaha G22. G&E, 2003-up.
Item#: 9367
€ 42.42
Drivers side brake cable. 43-1/2 long - 4292
Used on: Yamaha G16 & G20. Gasoline.
Item#: 4292
€ 67.47
Drivers side brake cable. 43-1/4 long - 4290
Used on: Yamaha G8 & G14 G&E/ G16 & G19 electric.
Item#: 4290
€ 56.22
Brake cable. 46-1/2" long - 6884
Used on: Yamaha G29. Gasoline, 2007.
Item#: 6884
€ 111.13
Drivers side brake cable. 38-3/8 long - 4219
Used on: Yamaha G1 G&E/ G2 & G9 electric.
Item#: 4219
€ 67.47
Passenger side brake cable. 48-1/2" long - 4220
Used on: Yamaha G1 G&E/ G2 & G9 electric.
Item#: 4220
€ 56.22
Throttle cable torsion spring - 7802
Used on: Yamaha G21, G22, G23, G27 & G29. Gasoline... >>
Item#: 7802
€ 15.10
Accelerator return spring - 6866
Used on: Yamaha G2 & G9. Gasoline.
Item#: 6866
€ 30.26
Hill brake pedal return spring - 5007
Used on: Yamaha G29. G&E, 2007-2011.
Item#: 5007
€ 15.34
Brake cable clevis pin - 7713
Used on: Yamaha G29. G&E
Item#: 7713
€ 11.40
Hill brake rod - 5964
Used on: Yamaha G2, G5, G8, G9, G11, G14, G16, G19... >>
Item#: 5964
€ 22.68
Passenger side brake cable. 51 long - 4281
Used on: Yamaha G2 & G9. Gasoline.
Item#: 4281
€ 37.84
Drivers side brake cable. 38-1/2 long - 4280
Used on: Yamaha G2 & G9. Gasoline.
Item#: 4280
€ 47.02
Hill brake torsion spring (10/Pkg) - 4328
Used on: Yamaha G1, G2, G5, G8, G9, G11, G14, G16,... >>
Item#: 4328
€ 49.30
Brake pedal return spring - 5002
Used on: Yamaha G29. G&E, 2007-2011.
Item#: 5002
€ 8.88